Басты бет > Қоғам > Құқықтық мемлекет  – жеке адам мен қоғам мүдесін қорғайды!

Құқықтық мемлекет  – жеке адам мен қоғам мүдесін қорғайды!

Мемлекеттік билік құқықты мойындайды және бір мезгілде құқықпен тежелуі, ертедегі ғалымдардың ойынша , ең адал мемлекеттіке жатады.” Заңның күші жоқ жерде– Аристотелъдің айтуы бойынша –мемлекеттік құрылым нысаны жоқ”.Цицеронның айтуы бойынша халықтың жұмысы құқықтық араласу және жалпы құқықтық тәртіп . Ертедегі Грецияаның және Римнің мемлекеттік құқықтық идеялары, институттары, құқықтық мемлекеттер туралы кейінгі прогрессивтік ілімдердің аяғынан тұруына, дамуына белгілі әсерін тигізеді. Феодализмнен капитализмге өту кезеңіндегі өндіргіш күштердің өсуі, қоғамдағы әлеуметтік және саяси қатынастарды  туғызуға мәжбүр етеді және оның қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырудағы негізгі ролін көрсетеді. Федолизмыдырауының алғашқы кезеңдеріндегі құқықтық мемлекеттілік идеяларды тарихи  тұрғысынан  сол кездегі прогрессивті оқымыстылар  Н. Макивелли және Ж. Боден айтқан. Макивели өзінің теориясында, ертедегі және қазіргі көп ғасырлық мемлекеттің өміріндегі  тәжірбенің негізінде , саяасттың принципін түсіндірді, саяси өмірдің дамуындағы қозғаушы күштерді білу арқылы, сол уақытқа қажетті идеалды мемлекеттң нұсқасын салуды көздеді. Мемлекеттің мақсаты, заттарды ерікті пайдалануға мүмкіндік жасап әр адамның қауіпсіздігін  қамтамасыз  етуінде  деп  білді. Мемлекеттің  нысаны  туралы  мәселені  көтергенде, республика  нысанына  мейірі  түсті, себебі  тек  республика  нысаны  ғана, көп  жағдайда  теңдік  пен  бостандықтың  талаптарына  сай  келетін. Бұдан  мемлекетті – көптеген  отбасыларды  және өзіне  қарағандарды  құқықтық  басқару  деп  анықтады. Мемлекеттің  мақсаты, тек  құқық  пен  бостандықты  қамтамасыз  ету  деп  білді. Мемлекеттің  дамуы мемлекет  қоғамдық  еңбек  бөлінісінің,  жеке  мменшіктің  пайда  болуы   нәтижесінде   алғашқы  қауымдық  құрылыс  тапқа  бөлінуінің  туындысы. Мемлекет  жария  үкіметтің  пайда   болуы  мен  іс- әрекетінің  нәтижесі   ретінде  қалыптасатын, қоғам  өмірін  ұйымдастырудың  нысаны  мен  оның  негізгі    салаларын  басшылық  ететін, қажетті  жағдайларда  мемлекеттің  күшқуатына  үйренетін  басқару  жүиесі. Құқықтық мемлекет  – жеке адам мен қоғам мүдесін қорғайтыны, заң үстемдігі мен құқық принциптеріне негізделіп құрылған мемлекет. Ол принциптер: заңның үстемдік етуі; мемлекеттік биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот биліктеріне бөлінуі; адам мен азамат құқығы мен бостандығына халықаралық өлшем денгейінде кепілдік берілуі;

Медиаон ақпарат