Басты бет > Қоғам > Қазақстан азаматының құқықтары заңмен қорғалады

Қазақстан азаматының құқықтары заңмен қорғалады

Мүліктік зиян дегеніміз құқықпен қорғалатын мүліктің ұрлануымен,жойылуымен,зақымдалуыменнемесе жоғалуымен келтірілген ,сондай ақматериалдық нұқсан жеке адамға басқаша жолмен, еңбек ақы алмау,денсаулығына келтірілген зиянға байланысты емделу кезіндегі шығындарды алмау және тағы басқа жолмен келтірілген залал.Моральдық нұқсан дегеніміз жеке адамның өмірлік,адамгершілік принциптеріне келтірілген нұқсан.Ол нұқсанның салдарынан адамның жеке абыройына., ар ожданы сынға түсіп.рухани.,тән азабын шегуі жатады.Жеке адамға әр түрлі зияннан әр түрлі дәрежедегі моральдық жарақат алуы мүмкін.Мысалы егерде кылмыскер мүлкін ұрлап материалдық нұқсан келтірсе,адам немқұрайды бол аалмайды.Өмір тәжрибесінде моральдық жарақат жекелеген жағдайда адамның материалдық залалымен қоса қабаттасып отыратынын байқатады Денсаулықты қалпына келтіру үшін немесе ауруханада емделуүшінмұндай заладың орнын ақшалай өндірген жөн. Зиян келтірушінің заңға қайшы әрекеті деп заңға немесе басқа да нормативтик актілерге қайшыжасалған зиянды әрекеттерді түсінген жөн. Заңға қайшы мінез құлық қана заңсыз деп танылады.Заңға сиымды мінез құлық зиянды болса да келтірілген зиян өндірілмейді. 2.Тұлғаның заңға қайшы әрекеті мен болған зиянның арасындағы себепті байланыс деп белгілі бір теріс қылық пен соның салдарынан болған зиянның арасындағы обьективті баланысты түсіну керекЗиянды нәтиженің болу себебіне бастапқы себептердің барлығы емес,нақты құбылыстыңсалдарларын туғызған нәрсе жатады. 3.Зиян келтірушінің кінәсі жауапкершіліктің елеулі негізі.Кінә деп тұлғаның жасаған теріс қылығына психикалық қатынасын түсіну керек.Азаматтық заңдарда кінә мүліктік немесе мүліктік емес өзіндік міндеттемелердіорындамау және тиісті дәрежеде орындамау тұргысынан көрінеді.Кінә қасақана немесе абайсызда болады.Заңды біле тұра бұзу және оның келтіретін зияндысалдарын болжау да қасақаналық болып саналады,ал абайсызда заңды бұзған тұлға заңды бұзғанын тіптен сезінбейді және оның зиянға әкеліп соғатынын оның салдарын болжай да алмайды. 4.Зиян ол заңмен қорғалатын игілік атаулының кемуі.егер зиян мүліктік сипат алатын болса,оны залал деп атайдыал залалдың ақшалай баламасы шығын делінеді Жоғарғы кауіп көзінен келтілген зиян үшін жауапкершілік бұл күшейтілген кауіп көзі дегеніміз белгілі бір заттарды негізінен техниканы пайдалану барысында адамның үздіксіз және жалпы бақылауны көнбейтін,соның салдарынан бақытсыз оқиғаның болу мүмкіндігінің жоғарғы дәрежесін қалыптастыратын әрекет.Айналасындағы адамдар үшін қызмет әрекеті жоғарғы кауіптілікпенбайланысты ұйымдармен азаматтар егерде зиян еңсерілмейтін күштің әсеріненнемесе жәбірленушінің ақылының нәтижесінде тумағанын дәлелдей алмаса ,онда жоғарғы кауіп көзіменкелтірілген зиянды өндіріп беруі міндетті екендігі айтылған.

Медиаон ақпарат