Басты бет > Саясат > Ағымдағы жылдың 25 қазанында Шымкент қаласында жылыту маусымы басталады

Ағымдағы жылдың 25 қазанында Шымкент қаласында жылыту маусымы басталады

25 октября т.г. начнется отопительный период в городе Шымкент

Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Шымкент сообщает, что В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», а также по причине снижения температуры наружного воздуха на основании распоряжения Акима города Шымкент 25 октября т.г. в городе Шымкент начнется отопительный период.

Ағымдағы жылдың 25 қазанында Шымкент қаласында жылыту маусымы басталады

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, сондай-ақ сыртқы ауа температурасының төмендеуі себебінен Шымкент қаласы әкімінің өкімі негізінде ағымдағы жылдың 25 қазанында Шымкент қаласында жылыту кезеңі басталатынын хабарлайды.

October 25 this year will begin the heating period in Shymkent

The territorial Department of the Committee for atomic and energy supervision and control of the Ministry of energy of the Republic of Kazakhstan the city of Shymkent reported that, in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On Local Government and Self-government in the Republic of Kazakhstan», as well as due to the decrease in outdoor air temperature on the basis of the order of Mayor of Shymkent city on 25 October this year, the heating period will begin in Shymkent.

Медиаон ақпарат