Басты бет > Хабар > Азаматтық құқық пен міндет Президентіміз Қ.Тоқаевтың жолдауында басты назарға алынған

Азаматтық құқық пен міндет Президентіміз Қ.Тоқаевтың жолдауында басты назарға алынған

Кұкық катынастарына қатысушылардың арасында белгілі бір байланыс орнайды, сол себепті бұлардың арасында қатынастарынын мазмұнын күрайтын белгілі бір құқықтар мен міндеттер пайда болады. Сол қатынаста кұкықтар мен міндеттер не нәрсеге (мүліктік және жеке мүліктік емес игіліктер) бағытталған болса, сол нәрсе онын объектісі деп аталады. Сөйтіп, күкык катынастарына төмендегідей элементтер тән болады: субьектілер (катысушылар), мазмұны (кұкықтар мен міндеттер) және обьектілер (кұқықтар мен міндеттердің катысы бар мүліктік жене мүліктік емес игіліктер). Осыған орай күқыктын жалпы теориясының бір мәселесіне тоқтала кеткеннін еш артықтығы жоқ. Әдетте “кұкык” сөзі бір-бірімен тығыз байланысты, бірақ шын мәнінде мүлдем бөлек екі мағына білдіретіндігін айтпаска болмайды. Оның біріншісін “Азаматтык күкық” “күкықтық нормалары” дегенге колданамыз. Бүл сөз тіркесіндегі “қүкык” дегеніміз мемлекетте калыптаскан күкыктык рәсімдер жүйесі, жиынтығы. Қажет болған жағдайда оның жүзеге асырылуы мемлекет күшіне сүйенеді. Осы мағынасында колданатын “құқықтың объективті мағынасындағы күқык” деп немесе “объективті кұкык” деп атайды. Біз күнделікті өмірде “Менін меншік кұқығым бар”, “Сіз бұлай істеуге кұкығыныз жок”, “Оның зейнетакы алуға кұқығы бар” тәрізді сөздерді жиі айтамыз, ал бүл орайда кездесетін “қүкық”заң дегенді емес, түлғаның, накты адамның белгіл і бір мүддесін ғана білдіреді. Бұл жағдайларда “күкык,” туралы субъективтік мағынасында немесе басқаша айтқанда, күкықтык нормалардын кукык түлғаларына берген қүкықтык мүмкіндіктер болегіболыпесептеледі. Күкык катынастарынын элементі ретінде айтканымызда, біз субъективтік құқык туралы да айтамыз. Бүл “кұкык.” деген созге беретін екінші мағына.

Медиаон ақпарат